Back
MENJADOR ESCOLARI

15 raons per optar pel menjador escolar

El menjador escolar és un servei essencial que moltes escoles ofereixen per atendre les necessitats de les famílies que requereixen una opció de dinar per als seus fills i filles. A més de ser una comoditat per a les famílies, el menjador escolar té una influència significativa en el desenvolupament dels infants i joves, no només en el seu benestar físic, sinó també en la seva educació i creixement personal. En aquest article, explorarem els objectius generals i específics de l’educació alimentària en aquest context i com aquest servei pot promoure un entorn de convivència saludable.

El menjador escolar: fomentant hàbits alimentaris saludables

1 Consciència de la necessitat alimentària

És essencial que els infants comprenguin la importància de l’alimentació. El menjador escolar ha de ser un espai on els i les estudiants aprenguin per què necessiten menjar de manera adequada per créixer i desenvolupar-se de manera saludable.

2 Desenvolupament d’hàbits saludables

L’objectiu fonamental del menjador escolar és inculcar hàbits alimentaris saludables. Els nens i nenes han de ser conscients de la importància de menjar aliments nutritius per a la seva salut i benestar a llarg termini.

3 Higiene personal

Promoure la higiene personal és una part integral de l’educació alimentària. Els joves han d’aprendre a rentar-se les mans abans i després de menjar per prevenir malalties i garantir una higiene adequada.

4 Convivència saludable

El menjador escolar és un espai on els nens han de conviure de manera respectuosa i pacífica. Això implica parlar amb un volum moderat, mantenir el menjador net i no aixecar-se de la taula fins que hagin acabat de menjar.

5 Diversitat alimentària

Fomentar l’adaptació dels infants a la diversitat dels menús és un altre objectiu important. És crucial que les i els estudiants aprenguin a tastar i apreciar una varietat d’aliments, incloent-hi aquells que podrien no ser els seus preferits inicialment, com les verdures, els llegums o el peix.

6 Ús correcte dels coberts

Els infants han de ser ensenyats a fer servir els coberts amb destresa i mesura. Aquesta habilitat no només és un aspecte pràctic sinó també una mostra d’educació a taula.

7 Autonomia en l’ingesta d’aliments

Promoure l‘autonomia en el procés d’ingerir aliments és un objectiu que ajuda els nens a desenvolupar habilitats per menjar de manera independent i responsabilitzar-se de les seves eleccions alimentàries.

8 Aliments variats per al creixement òptim

És fonamental que els nens i nenes entenguin que menjar una varietat d’aliments és essencial per al seu creixement i desenvolupament òptim. El menjador escolar pot ser una oportunitat per exposar-los a diferents opcions alimentàries.

9 Coneixement del menú del dia

Els joves han de conèixer els menjars que es serveixen al menjador escolar. Això els permet planificar les seves preferències i entendre millor les opcions disponibles.

10 Distingir aliments necessaris i desaconsellables

L’educació alimentària ha d’incloure la capacitat de distingir entre els aliments que són nutritius i beneficiosos per a la salut i aquells que es poden considerar menys saludables o desaconsellables.

11 Ús adequat dels coberts

L’ús correcte dels coberts és una habilitat social i pràctica important que els infants han d’aprendre. Això inclou l’ús de ganivets, forquilles i culleres de manera adequada i respectuosa.

12 Valorar la importància dels aliments

Els joves han d’aprendre a valorar la importància de l’alimentació per al seu rendiment escolar i general. Entendre que el que mengen té un impacte directe en la seva energia i capacitat d’aprenentatge és essencial.

13 Hàbits d’higiene

La pràctica de rentar-se les mans abans i després de menjar ha de ser una rutina en el menjador escolar per mantenir la higiene personal i prevenir la propagació de malalties.

14 Mastegar assossegadament

Mastegar els aliments lentament i amb calma és important per a una digestió adequada i per evitar atragantaments o malestars.

15 Respecte als altres i a l’espai

El jovent han de ser convidat a mostrar respecte als seus companys i companyes i a l’espai compartit al menjador. Això inclou esperar el seu torn per parlar, no interrompre les altres converses i respectar els límits físics de cada persona.

En resum, el menjador escolar no només és un lloc per menjar, sinó un entorn educatiu on es poden establir fonaments importants per a hàbits alimentaris saludables i una convivència respectuosa. Amb una planificació i orientació adequades, aquest espai pot ser una eina poderosa per al desenvolupament integral dels nens en aspectes que van més enllà de la nutrició.